V. M. Okatenko, O. D. Mogylov FINDINGS Of BONE CHEEK-PIECES OF THE EARlY IRON AGE IN KHARKiV REGION

В. М. Окатенко, О. Д. Могилов. Знахідки кістяних псаліїв доби  раннього заліза на Харківщині // Археологія і давня історія України, 2021, вип. 4 (41). с.98-106.

Робота  присвячена  характеристиці  кістяних псаліїв, які знайдені в басейні Сіверського Дінця на Ххарківщині, та відносяться до передскіфського часу та скіфської епохи. Проведена типологічна атри-

буція виробів. З’ясовані їхні хронологічні позиції.
ключові  слова:  вузда,  псалії,  ранній  залізний вік, передскіфський час, скіфський період.