Нові дані з генеалогії роду І.Ю.Рєпіна і новий погляд на походження художника

Бучастая С.И., Сабодаш Е.Н., Шевченко О.А. Новые данные по генеалогии рода И. Е. Репина и новый взгляд на происхождение художника// Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 17. - 332 с., с.180-189

Категорія: