Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси

Побутова магія східних слов’ян за археологічними даними: нариси / упор. С. А. Горбаненко; С. А. Горбаненко, І. А. Готун, Ю. О. Пуголовок. Київ: Наук. думка, 2020. 176 с.

УДК [904.2/.4:397](477)(=16)
П 41

Пропонуємо увазі читача добірку нарисів з приводу категорії зафіксованих археологічно процесів і явищ, що репрезентують деякі аспекти

духовного життя східних слов’ян. До збірки ввійшли огляди матеріалів щодо домобудування і «закладної жертви», печі як вівтаря (розглянуто два

аспекти: жито як підсилювач магії печі та піч як прихисток домовика), першого археологічно зафіксованого дідуха, а також «магічного» посуду. Переважно

нариси засвідчують хліборобський характер діяльності наших предків.

Для археологів, істориків, етнографів, краєзнавців, викладачів і студентів вишів, а також усіх, хто цікавиться минулим нашої країни.

 

Категорія: