Свистун Г.Є. Тамга тюргешей з Салтівського житла в Чугуївському городищі

Свистун Г.Є. Тамга тюргешей з Салтівського житла в Чугуївському городищі // Археологія як життя. Пам'яті Євгена Павловича Миськова / Редкол .: Є.В. Круглов, А.С. Лапшин, І.Ю. Лапшина. Волгоград: Сфера, 2019. С. 181-186.

Анотація. В історичному центрі міста Чугуєва були знайдені фрагменти двох керамічних посудин з нанесеними на них ідентичними по зображенню знаками. Вони представляли собою дугу, від увігнутого центру якої відходила під прямим кутом пряма лінія, що закінчується п'ятикутником з крапкою посередині його периметра. Знак являє собою класичне зображення династійного варіанту тамги тюргешей, аналоги якого мають місце на території, що входила в Західний Тюркський і потім в Тюргешський каганати.
Ключові слова. Чугуївське городище, Салтівська культурна спільність, тамга тюргешей, Західний Тюркський каганат, Тюргешський каганат, Хазарський каганат, Семиріччя, Тараз, Ашина, Ашіде.

 

Категорія: