Бібліотека

Г.Є. Свистун.Давньоруський енколпіон з колекції Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна

Опубликовано: Свистун Г.Е. Древнерусский энколпион из коллекции Художественно-мемориального музея И.Е. Репина // Харьковский историко-археологический сборник. Выпуск 5. – Харьков, 2009. – С.145–149.

Г.Є. Свистун. Фортифікація городища Верхній Салтів

Опубликовано: Свистун Г.Е. Фортификация городища Верхний Салтов // Степи Европы в эпоху средневековья. Т.7. – 2009. – С. 459–478.

Г.Є. Свистун. Ранньосередньовічні житла на Чугуївському городищі (за матеріалами досліджень 2006 і 2007 років)

Опубликовано: Свистун Г.Е. Раннесредневековые жилища на Чугуевском городище (по материалам исследований 2006 и 2007 годов) // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. Выпуск 8. – С. 269–284.

Свистун Г.Є. Фортификація городища Верхній Салтов

Свистун Г.Е. Фортификация городища Верхний Салтов // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 7. – 2009. – С. 459–478.

Свистун Г.Є. Типологія салтово-маяцьких лісостепових городищ на сучасному етапі

Свистун Г.Е. Типология салтово-маяцких лесостепных городищ на современном этапе // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 12. – 2014. – С. 51–102

Свистун Г.Є. Археологічні дослідження піздньосередньовічної Чугуївської фортеці

Свистун Г.Е.  Археологические исследования позднесредневековой Чугуевской крепости // Заповідна Хортиця. Матеріали IV міжнродної науково-практичної конференції "Історія Запорозького  козацтва: в пам'ятках та музейній практиці.-Запоріжжя, 2010.-с.343-346.

Свистун Г.Е. Дослідження Чугуївського городища в 2009 р.

 

Свистун Г.Е. Исследования Чугуевского городища в 2009 г. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. — К.: ІА НАН України, 2010. — С. 375-377

Свистун Г.Є. Фортификація Чугуївського городища

Свистун Г.Е. Фортификация Чугуевского городища // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 9. – 2012. – С. 7–34.

Сторінки