Шевченко О.А. Музейное собрание дореволюционных изданий...

Шевченко О.О. Музейне зібрання дореволюційних друкованих видань та можливість його використання в експозиції меморіального будинку І.Ю.Рєпіна // Двадцять перші Сумцовські читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій", присвяченої 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею, 17 квітня 2015 року / Харківський історичний музей .-Х.: Майдан, 2015.-с.275-281. 

Категорія: