Метрична книга с.Тернова 1826 р.

Метрична книга с.Тернова 1826 р.