Інтерактивна виставка, як нова форма роботи «Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна»

Безматерних Н.В. Інтерактивна виставка як нова форма роботи музею// Дев’ятнадцяті сумцовські читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамка ХІХ Сумцовських читань). 18 квітня 2013. – Харків, «Майдан», 2013. – С.157-159.

Формування привабливого образу музею, розширення його аудиторії за рахунок використання художньо-виразних інформаційних засобів, облік об'єктивних потреб людей у ​​свій вільний час поєднувати пізнання з розвагою змушує сучасні музеї використовувати видовищно-ігрові та інші методики організації поведінки та діяльності своїх відвідувачів. Сьогодні музей вирішує ряд соціально значущих завдань, серед яких все більш помітні позиції займає освітня організація дозвілля. У той же час, музей змушений вступати в конкурентну боротьбу з постійно зростаючим потоком інформації мас-медіа та комп'ютерними технологіями, які в тисячі разів збільшують пізнавальні можливості людини. [2, с. 136] Але основна маса людей, що звикла отримувати інформацію за допомогою ЗМІ, не замислюється про те, яка її справжність та інтерпретація. Музейна інформації завжди відрізнялася достовірністю і точністю, але найчастіше несучасна подача матеріалу не представляє інтересу для відвідувача, розпещеного можливостями медійних засобів. [1, с. 162] У зв'язку з цим виникла необхідність удосконалити традиційні форми експозиційної та культурно-освітньої діяльності, включити в свою роботу нові доступні для сприйняття способи подачі матеріалу, що мають ігрові, інтерактивні складові і фокусуються на музейній аудиторії. [3, с.305] Для вирішення подібних цілей наш музей вибрав комплексну форму, яка включила в себе і виставку, і історичну гру. [3, с. 487] Подібні види роботи одержали розвиток за кордоном і вже активно почали впроваджуватися і вітчизняними музеями. [4, с. 69] Така форма як інтерактивна виставка, передбачає активну участь, дає можливість проявити свої знання, здійснити самостійний пошук для кожного відвідувача музею.

Після ретельного вивчення фондів музею для виставки «Світ забутих речей» було підібрано 45  оригінальних предметів. Майбутні експонати вибирали за принципом «загадковості», тобто предмети, чиє призначення неспеціалісту важко визначити. Невелика кількість експонатів дозволила акцентувати увагу відвідувачів на кожному з них і надала можливість зрозуміти неповторність та унікальність музейного предмета. «Заговорити» експонатам допоміг нестандартний етикетаж. Експонати виставки не були підписані, і тому у гостей виникало питання: «У яких цілях ця річ використовувалася в минулому?». Для того, щоб допомогти відвідувачам, на етикетках залишені невеликі загадки-підказки, за допомогою яких вони повинні самі вгадати, що за предмет перед ними лежить, і як його використовували в минулому. Музей запропонував своїм гостям форму інтелектуальної гри, в якій їм доведеться «поламати голову», намагаючись вгадати, що ж за предмет вони бачать або хоча б зрозуміти його призначення.

При побудові даної виставки використовувався тематичний метод. Виставка була розділена на наступні тематичні блоки:

  • Побутові предмети зі скла та металу
  • Предмети жіночого одягу та аксесуари
  •  Посуд і предмети інтер'єру
  •  Предмети чоловічого одягу та аксесуари
  •  Письмові та лічильні приналежності
  •  Знаряддя праці

В ході огляду експозиції гостям належало розгадати кросворд, який складався з правильних назв предметів. Центральна стіна експозиційного залу зайнята грою, яку ми умовно назвали «Хронологія». Вона складається з 8 стендів, на кожному з яких розташовані по два аркуші, які оформлені у вигляді сторінок із старовинної книги. За «легендою» були знайдені розрізнені частини книги, що ілюструють історичну хронологію нашого міста, і співробітники музею просять допомоги у відвідувачів правильно зібрати сторінки книги, тобто підібрати до кожної дати правильну ілюстрацію з підписом. У грі «Хронологія» були використані копії ілюстрацій і малюнків.

Виставка «Світ забутих речей» відкрилася до Дня музеїв в рамках проекту «Музейна ніч». Відкриття виставки в такий день мало велике значення для залучення в музей місцевих жителів, для яких, постійна експозиція музею знайома, звична і тому не так цікава, а участь у музейному святі (в цей день за нестандартною програмою працювали всі три відділи музею) дозволила їм побачити музей на новому якісному рівні. Діти з ентузіазмом розгадували загадки і з цікавістю слухали пояснення батьків, а особливо бабусь і дідусів, які із задоволенням згадували молодість і розповідали дітям про предмети, якими їм ще довелося користуватися, а для нинішнього покоління вони вже є загадкою. А ось у грі, присвяченій хронологічним датам з життя нашого міста, лідирувала дитяча аудиторія, яка частіше відвідує наш музей або добре пам'ятає шкільні заняття. І вже діти допомагали дорослим заповнити таблицю з датами. Для тих, хто зміг виконати всі завдання приємним сюрпризом стало вручення фотокопій з листівок із зображеннями вулиць нашого міста, випущених на початку ХХ століття.

Використання музеєм такої форми роботи, як інтерактивна виставка дає можливість в значній мірі розширити аудиторію. За чотири години роботи в музеї побувало стільки людей, скільки зазвичай проходить за 2-3 місяці.

Підводячи підсумки можна відзначити, що подібні комплексні заходи потребують розвитку, приводять в результаті до появи нових напрямків музейної роботи, яке є відповіддю на зростаючі потреби різних груп населення в нетрадиційному спілкуванні з музеєм. Безсумнівно, захоплююча, насичена форма дозвілля стимулює цікавість до музею, і формує його сучасний популярний образ.

 

Список використаної літератури:

  1. Аверкин М. Г. Модификация форматов коммуникативного взаимодействия современного музея// Вопросы музеологии. -2010. - №2.-С. 17-164
  2. Салтанова М. В. Игровые принципы в организации экспозиционного пространства музея// Вопросы музеологии. - 2010. - №1.- С.133-140
  3. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. – М.: Академический проспект, 2003.- С. 560
  4. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике/ М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. – М.,2001. – С. 223 – М., 2001. – 223 с.

 

Безматерних Н.В., зав. краєзнавчим відділом КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

 

 

Категорія: