Наші дослідження

#Далеке_близьке. Розповідь перша

Репресовані освітяни Чугуївщини

Щорічно у третю неділю травня в Україні відзначається День пам’яті жертв політичних репресій. До сьогодні достеменно невідоме точне число людей, які загинули в жорнах репресій, та масштаби цієї трагедії просто жахливі.

Бучаста С.І. Створення та розвиток інфраструктури ВП кавалерії на території Слобідсько-Української (Харківської) губернії у 1817-1864 рр.

БУЧАСТА СВІТЛАНА ІВАНІВНА 

А.Ю.Скрипник, С.І.Бучаста Кодифікація нормативно-правових актів військових поселень в Російській імперії у І пол.ХІХ ст.

А.Ю.Скрипник, С.І.Бучаста Кодифікація нормативно-правоаих актів військових поселень в Російській імперії у першій половині.ХІХ ст. //Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Випуск 13. Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л.В.Баженова. Кам'янець-Подільський, 2020.  

Шапошнікова А.В. Візуальний міф і образ радянської жінки на картинах із колекції ХММ І. Ю. Рєпіна

Шапошнікова Анастасія Валеріївна. ВІЗУАЛЬНИЙ МІФ І ОБРАЗ РАДЯНСЬКОЇ ЖІНКИ НА КАРТИНАХ ІЗ КОЛЕКЦІЇ ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ І. Ю. РЄПІНА // Науковий вісник Національного музею історії України. Матеріали щорічної науково-практичної конференції Національного музею історії України: статті, публікації, повідомлення. Випуск 3. Київ, 2018. С.460-466. 

Шевченко О.О. Інкорпорація старообрядництва в офіційне православ’я

Шевченко О. О. Інкорпорація старообрядництва в офіційне православ’я  (на прикладі старообрядницької общини  м.Чугуєва) // Чернігівські старожитності. Збірник наукових праць . Випуск 5 (8). Чернігів: Десна Поліграф, 2018.- С.136-143.

Юрченко А.В. Дрібна глиняна пластика в колекції КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Анна Юрченко, науковий співробітник КЗ «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» ДРІБНА ГЛИНЯНА ПЛАСТИКА В КОЛЕКЦІЇ КЗ «ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І. Ю. РЄПІНА» (З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.) В статті проаналізовано дрібну глиняну пластику VI ст. до н. е. – ХІХ ст. н. е. з колекції КЗ «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна». Виділено вироби культового призначення (скіфського часу та II-IV ст. н. е.) та дитячі іграшки (середньовіччя). Також описано історичний контекст виготовлення та використання подібних виробів.

Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування

Бучаста С.І. Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування. Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. Збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. Харків: Курсор, 2013. Випуск 3. С. 33–39.

 

Шляховий палац у Чугуєві - пам'ятка історії Українського військового поселення

Бучаста С.І. Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсова Л.М. та ін.. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. С. 222–234.

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VІ науковопрактичної конференції 9–10 листопада 2017 р. / Упор. Я. Л. Діденко, Л. О. Абашіна, О. І. Трощинська. – Черкаси : видавець Кандич С. Г., 2017. – с.207-209. 

Сторінки

Підписатися на RSS - Наші дослідження