Наші дослідження

Система розселення поселеної кавалерії у Слобідсько-Українській губернії у 1817-1822 роках

УДК 94 (477.54) «1817‑1822»

Бучаста С.І. Система розселення поселеної кавалерії у Слобідсько-Українській губернії у 1817‑1822 роках. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.: Сер. «Історія». Вип.46. Харків, 2013. С. 278–288.

 

Особливості перепланування населених пунктів Слобідсько-Українського (Українського) військового поселення. 1817- 1857 рр.

УДК 94 (477. 54) «1817-1857»                                                    

Містобудівний досвід військових поселень І-ої половини ХІХ сторіччя у Харківській губернії (історичний аспект)

УДК 94(477.54)

Популяризація збірки «Археологія» з фондів КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» через музейні заняття з циклу «Найдавніше минуле краю»

Популяризація збірки «Археологія» з фондів КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» через  музейні заняття з циклу «Найдавніше минуле краю» // Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 214. – 274 с. – С.251-260.

З досвіду втілення у життя грантового проекту «Вітаємо, ми – ваш музей!»

Юрченко А.В., Нужна О.О.

Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX ст.. на території Харківщини та Луганщини

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ: АСПЕКТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ»

Сторінки

Підписатися на RSS - Наші дослідження