Наші дослідження

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м. Чугуєві

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м.Чугуєві. // Харківський історико-археологічний збірник. Вип.21. –Х., 2017.-с.36-47.

 

Зроблено аналіз фото- і картографічного матеріалу, який дозволив визначити місце розташування Успенського монастиря XVII–XVIII ст. в м. Чугуєві, виявити основні розміри і деякі інші характеристики його дворища, а також простежити динаміку використання цієї території до теперішнього часу.

Ключові слова: Успенське монастирище, Чугуїв, монастир, храм, церква.

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.329-343.

Бучаста С.І. Науково-дослідна робота Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна» як основа пам’яткоохоронної діяльності

Бучаста С.І. Науково-дослідна робота  Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна» як основа пам’яткоохоронної діяльності  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.37-40.

Шапошнікова А.В. Андрогінізація музейного колективу як вирішення проблеми гендерної асиметрії

Шапошнікова А.В. Андрогінізація музейного колективу як вирішення проблеми гендерної асиметрії )// VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року .-Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017.– с.123-134.

Юрченко А.В. Про можливості залучення сторонніх осіб до проведення музейних заходів

Юрченко А.В. Про можливості залучення сторонніх осіб до проведення музейних заходів (з досвіду роботи художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна)// VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року .-Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017.-41-49с.

Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння. Матеріали круглого столу до 30-річчя ХОХМ

Шапошнікова А.В. Складності при  висвітленні теми патріотизму у музейній діяльності // Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння. Матеріали круглого столу до 30-річчя Хмельницького обласного художнього музею 18 травня 2016 року.-Хмельницький, 2016. - с.61-68.

Поманицька О.В., Юрченко А.В. Сучасний патріотичний плакат та перспективи його використання в експозиційній роботі // Музей і соціум: шляхи взаєморозуміння. Матеріали круглого столу до 30-річчя Хмельницького обласного художнього музею 18 травня 2016 року.-Хмельницький, 2016. - с.61-68.

Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки і перспективи

Шевченко Ольга. Історія створення музею І.Ю.Рєпіна в Чугуєві //Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки і перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею  народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м.Коломия 6-8 жовтня 2016 р.).-Коломия: Вік, 2016.-с.111-115.

Меморіальні музеї сьогодні: специфіка фондової, експозиційної та виставкової роботи

Світлана Бучаста  МЕМОРІАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ  І. Ю. РЄПІНА В ЧУГУЄВІ ЯК «МІСЦЕ  ПАМ’ЯТІ» МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ // Меморіальні  музеї  сьогодні:  специфіка  фондової,  експозиційної та  виставкової  роботи :  Матеріали  ІІ  Всеукраїнської  наукової  конференції.  Львів,  17-18  листопада  2016  р.  / упоряд. :  Д. Білавич, Р. Пасічник ; передмова Г. Тихобаєвої.  – Львів, 2016  : Растр 7.  – с. 68-74. 

Шевченко О.О. Рєпін і и Драгомиров – історія взаємовідносин

Шевченко О.А. Репин и Драгомиров – история взаимоотношений// Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 214. – 274 с. – С.228-237.

Склад інфраструктури Слобідсько – Українського (Українського) військового поселення кавалерії у 1817 – 1857 рр.

Склад інфраструктури Слобідсько–Українського (Українського) військового поселення кавалерії у 1817 – 1857 рр. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Історичні науки. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). № 7. Луганськ, 2014. С. 104–117.

УДК 94 (477.54) «1817‑1857»

Бучаста С.І.

Сторінки

Підписатися на RSS - Наші дослідження