Шляховий палац у Чугуєві - пам'ятка історії Українського військового поселення

Бучаста С.І. Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсова Л.М. та ін.. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. С. 222–234.

У статті на основі аналізу зібраних і систематизованих архівних та бібліографічних джерел відслідковується історія виникнення й функціонування одного з рідкісних об’єктів інфраструктури військових поселень кавалерії першої половини XIX ст. на території Харківської губернії – Шляхового палацу у місті Чугуєві. 
Ключові слова: військові поселення, Шляховий палац, Чугуїв.

Категорія: