А.Ю.Скрипник, С.І.Бучаста Кодифікація нормативно-правових актів військових поселень в Російській імперії у І пол.ХІХ ст.

А.Ю.Скрипник, С.І.Бучаста Кодифікація нормативно-правоаих актів військових поселень в Російській імперії у першій половині.ХІХ ст. //Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Випуск 13. Присвячений 75-річчю від дня народження професора Л.В.Баженова. Кам'янець-Подільський, 2020.  

Категорія: