Бібліотека

Свистун Г.Є. Різночасові археологічні об’єкти на правому березі р. Тетлеги

Свистун Г.Є. Різночасові археологічні об’єкти на правому березі р.
Тетлеги (за результатами розвідок в 2011 р.).// Харьковский историко-археологический сборник. Вып.23.-Х.: Мачулин, 2018.-с.43-62.

Свистун Г.Є. Курильний мундштук з історичного центру м.Чугуєва

Свистун Г.Е. Курительный мундштук из исторического центра г. Чугуева // Проблемы археологии и музееведения [Текст] : Сборник статей посвященный памяти Н. В. Хабаровой (1955-2017) / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т», Гос. бюджетное учреждение культуры «Волгогр. обл. краевед. музей» ; редкол. : А. С. Скрипкин (гл. ред.) [и др.].

Свистун Г.Є., Боков В.С. Зірчаста сережка з околиць смт Кочеток Харківської області.

Свистун Г.Е., Боков В.С. ЗВЕЗДЧАТАЯ СЕРЬГА С ОКРЕСТНОСТЕЙ ПГТ. КОЧЕТОК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ // Харьковский историко-археологический сборник. Выпуск 22. – Харьков, 2018. – С. 4–10.

Свистун Г.Є. Порцеляновий, фаянсовий і майоліковий посуд XVII-XIX ст. з історичного центру Чугуєва

Свистун Г.Є. Порцеляновий, фаянсовий і майоліковий посуд XVII-XIX ст. з історичного центру Чугуєва // Харківський історико-археологічний збірник. Вип.21. –Х., 2017.-с.55-65.

Розглянута група тонкої кераміки, отриманої в результаті археологічних досліджень в історичному центрі міста Чугуєва Харківської області.

Свистун Г.Є., Шевченко О.О. Монастирища Володимирського (Богородичного) монастиря в смт.Кочеток

Свистун Г.Є., Шевченко О.О. Монастирища Володимирського (Богородичного) монастиря в смт.Кочеток // Харківський історико-археологічний збірник. Вип. 20. - Х.: Мачулін, 2017. - с.62-78.

Г.Є. Свистун. Сокира салтово-маяцької культури з околиць села Зарожного Харківської області

Сокира салтово-маяцької культури з околиць села Зарожного Харківської області // Харьковский историко-археологический сборник. Вып. 19. – Х. : Мачулин, 2016. – с. 24 – 27. (Серия «Харьковская старина»)

Свистун Г., Пашкевич Г., Горбаненко С.Пічка XVII ст. з відбитками зернівок з Чугуївського городища

Геннадій Свистун,  Галина Пашкевич,  Сергій Горбаненко. Пічка XVII ст. з відбитками зернівок з Чугуївського городища // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. - Вип. 19. - К., 2010.- с.148-155.

Шелехань О.В. Знахідки клинкової зброї ранньокелермеського часу з Українського Лісостепу

Шелехань О.В.. Знахідки клинкової зброї ранньокелермеського часу з Українського Лісостепу // Археологія і давня історія України.- Вип.2. - К., 2015. -с.160-168.

 

Свистун Г.Є. Глиняний свічник з м.Чугуєва

Свистун Г.Є. Глиняний свічник з м.Чугуєва // Харківський історико-археологічний збірник.. Вип.6. - Х.,: Мачулін, 2010.-с.52-55.

Свистун Г.Є. Про деякі випадкові знахідки салтово-маяцьких керамічних судин у Чугуївському районі

Свистун Г.Є. Про деякі випадкові знахідки салтово-маяцьких керамічних судин  у Чугуївському районі Харківської обл. // Харківський-історико археологічний збірник. Вип. 18. - Х.: Мачулин, 2016.- с.4-10.

Сторінки