Бібліотека

Свистун Г.Є. Фортификація городища Верхній Салтов

Свистун Г.Е. Фортификация городища Верхний Салтов // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 7. – 2009. – С. 459–478.

Свистун Г.Є. Типологія салтово-маяцьких лісостепових городищ на сучасному етапі

Свистун Г.Е. Типология салтово-маяцких лесостепных городищ на современном этапе // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 12. – 2014. – С. 51–102

Свистун Г.Є. Археологічні дослідження піздньосередньовічної Чугуївської фортеці

Свистун Г.Е.  Археологические исследования позднесредневековой Чугуевской крепости // Заповідна Хортиця. Матеріали IV міжнродної науково-практичної конференції "Історія Запорозького  козацтва: в пам'ятках та музейній практиці.-Запоріжжя, 2010.-с.343-346.

Свистун Г.Е. Дослідження Чугуївського городища в 2009 р.

 

Свистун Г.Е. Исследования Чугуевского городища в 2009 г. // Археологічні дослідження в Україні 2009 р. — К.: ІА НАН України, 2010. — С. 375-377

Свистун Г.Є. Фортификація Чугуївського городища

Свистун Г.Е. Фортификация Чугуевского городища // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 9. – 2012. – С. 7–34.

І.Ю.Рєпін. Листи: Листування з П.М Третьяковим

И. Е. Репин. Письма: Переписка с П. М. Третьяковым. 1873 - 1898. Москва - Ленинград, 1946 год. Государственное издательство "Искусство". Твердый переплет, 228 стр. Тираж: 5000 экз.
 

Звід пам’яток історії та культури України. м. Чугуїв і Чугуївський район.

Звід пам’яток історії та культури України: Харківська область.  м. Чугуїв і Чугуївський район. Енциклопедичне видання / Упоряд. Л. М. Колесникова, Я. В. Ліхолєтов. — Х. : Видавництво «Точка», 2019. — 224 с.

Свистун Г.Є. Тамга тюргешей з Салтівського житла в Чугуївському городищі

Свистун Г.Є. Тамга тюргешей з Салтівського житла в Чугуївському городищі // Археологія як життя. Пам'яті Євгена Павловича Миськова / Редкол .: Є.В. Круглов, А.С. Лапшин, І.Ю. Лапшина. Волгоград: Сфера, 2019. С. 181-186.

Сторінки