Бібліотека

І.Ю.Рєпін. Листи: Листування з П.М Третьяковим

И. Е. Репин. Письма: Переписка с П. М. Третьяковым. 1873 - 1898. Москва - Ленинград, 1946 год. Государственное издательство "Искусство". Твердый переплет, 228 стр. Тираж: 5000 экз.
 

Звід пам’яток історії та культури України. м. Чугуїв і Чугуївський район.

Звід пам’яток історії та культури України: Харківська область.  м. Чугуїв і Чугуївський район. Енциклопедичне видання / Упоряд. Л. М. Колесникова, Я. В. Ліхолєтов. — Х. : Видавництво «Точка», 2019. — 224 с.

Свистун Г.Є. Тамга тюргешей з Салтівського житла в Чугуївському городищі

Свистун Г.Є. Тамга тюргешей з Салтівського житла в Чугуївському городищі // Археологія як життя. Пам'яті Євгена Павловича Миськова / Редкол .: Є.В. Круглов, А.С. Лапшин, І.Ю. Лапшина. Волгоград: Сфера, 2019. С. 181-186.

Свистун Г.Є. Різночасові археологічні об’єкти на правому березі р. Тетлеги

Свистун Г.Є. Різночасові археологічні об’єкти на правому березі р.
Тетлеги (за результатами розвідок в 2011 р.).// Харьковский историко-археологический сборник. Вып.23.-Х.: Мачулин, 2018.-с.43-62.

Свистун Г.Є. Курильний мундштук з історичного центру м.Чугуєва

Свистун Г.Е. Курительный мундштук из исторического центра г. Чугуева // Проблемы археологии и музееведения [Текст] : Сборник статей посвященный памяти Н. В. Хабаровой (1955-2017) / Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т», Гос. бюджетное учреждение культуры «Волгогр. обл. краевед. музей» ; редкол. : А. С. Скрипкин (гл. ред.) [и др.].

Свистун Г.Є., Боков В.С. Зірчаста сережка з околиць смт Кочеток Харківської області.

Свистун Г.Е., Боков В.С. ЗВЕЗДЧАТАЯ СЕРЬГА С ОКРЕСТНОСТЕЙ ПГТ. КОЧЕТОК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ // Харьковский историко-археологический сборник. Выпуск 22. – Харьков, 2018. – С. 4–10.

Свистун Г.Є. Порцеляновий, фаянсовий і майоліковий посуд XVII-XIX ст. з історичного центру Чугуєва

Свистун Г.Є. Порцеляновий, фаянсовий і майоліковий посуд XVII-XIX ст. з історичного центру Чугуєва // Харківський історико-археологічний збірник. Вип.21. –Х., 2017.-с.55-65.

Розглянута група тонкої кераміки, отриманої в результаті археологічних досліджень в історичному центрі міста Чугуєва Харківської області.

Свистун Г.Є., Шевченко О.О. Монастирища Володимирського (Богородичного) монастиря в смт.Кочеток

Свистун Г.Є., Шевченко О.О. Монастирища Володимирського (Богородичного) монастиря в смт.Кочеток // Харківський історико-археологічний збірник. Вип. 20. - Х.: Мачулін, 2017. - с.62-78.

Г.Є. Свистун. Сокира салтово-маяцької культури з околиць села Зарожного Харківської області

Сокира салтово-маяцької культури з околиць села Зарожного Харківської області // Харьковский историко-археологический сборник. Вып. 19. – Х. : Мачулин, 2016. – с. 24 – 27. (Серия «Харьковская старина»)

Свистун Г., Пашкевич Г., Горбаненко С.Пічка XVII ст. з відбитками зернівок з Чугуївського городища

Геннадій Свистун,  Галина Пашкевич,  Сергій Горбаненко. Пічка XVII ст. з відбитками зернівок з Чугуївського городища // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. - Вип. 19. - К., 2010.- с.148-155.

Сторінки