Бібліотека

Свистун Г.Є. Пічка 17 ст. з відбитками зерен з Чугуївського городища

Генадій Свистун, Галина Пашкевич, Сергій Горбаненко. Пічка 17 ст. з відбитками зерен з Чугуївського городища // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 2010. вип.19. с.148-155.

Моісєєв А.В. Бронзовий ніж із зібрання Чугуївського Художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна

Моисеев А.В. Бронзовый нож из собрания Чугуевского Художественно-мемориального музея И.Е.Репина   // Харьковский  историко-археологический  сборник. Вып.17. – Х.: Мачулин, 2015. – с.13-15. (Серия «Харьковская старина»)

ISBN 966-8768-45-3

 

Корохіна А. В., Квітковський В. І. Матеріали доби пізньої — фінальної бронзи з багатошарового селища П’ятницьке-І в басейні Сіверського Дінця

Корохіна А. В., Квітковський В. І. Матеріали доби пізньої — фінальної бронзи з багатошарового селища П’ятницьке-І в басейні Сіверського Дінця/Древности 2014-2015. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 13. – Харьков: ООО «НТМТ», 2015.-с.107-123

В.В. Колода. Створення оборонних споруд Мохначанського городища та динаміка заселення його округи

  Стаття присвячена аналізу захисних споруд Мохначанського городища, що на Харківщині. Виділяється кілька етапів його будування від ранньої залізної доби до нового часу.

Сторінки