Наші дослідження

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м. Чугуєві

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м.Чугуєві. // Харківський історико-археологічний збірник. Вип.21. –Х., 2017.-с.36-47.

 

Зроблено аналіз фото- і картографічного матеріалу, який дозволив визначити місце розташування Успенського монастиря XVII–XVIII ст. в м. Чугуєві, виявити основні розміри і деякі інші характеристики його дворища, а також простежити динаміку використання цієї території до теперішнього часу.

Ключові слова: Успенське монастирище, Чугуїв, монастир, храм, церква.

Шевченко О.А. Участницкие практики в музеях (на примере КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина»

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.329-343.

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.329-343.

Бучаста С.І. Науково-дослідна робота Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна» як основа пам’яткоохоронної діяльності

Бучаста С.І. Науково-дослідна робота  Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна» як основа пам’яткоохоронної діяльності  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.37-40.

Бучастая С.И. Научно-исследовательская работа Художественно-мемориального музея И.Е. Репина как основа памятникоохранной деятельности

Бучаста С.І. Науково-дослідна робота  Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна» як основа пам’яткоохоронної діяльності  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.37-40.

Шапошникова А.В. Андрогинизация музейного коллектива как решение проблеммы гендерной ассиметрии

Шапошнікова А.В. Андрогінізація музейного колективу як вирішення проблеми гендерної асиметрії )// VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року .-Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017.– с.123-134.

Шапошнікова А.В. Андрогінізація музейного колективу як вирішення проблеми гендерної асиметрії

Шапошнікова А.В. Андрогінізація музейного колективу як вирішення проблеми гендерної асиметрії )// VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року .-Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017.– с.123-134.

Юрченко А.В. Про можливості залучення сторонніх осіб до проведення музейних заходів

Юрченко А.В. Про можливості залучення сторонніх осіб до проведення музейних заходів (з досвіду роботи художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна)// VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року .-Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017.-41-49с.

Юрченко А.В. О возможности привлечения посторонних лиц к проведению музейных мероприятий

Юрченко А.В. Про можливості залучення сторонніх осіб до проведення музейних заходів (з досвіду роботи художньо-меморіального музею І.Ю.Рєпіна)// VII Луньовські читання. Музейний колектив і його проблеми. Матеріали науково-практичного семінару 24 березня 2016 року .-Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2017.-41-49с.

Перечень объектов застройки г. Чугуева как центра Украинского военного поселения

Перечень объектов  застройки г. Чугуева как центра Украинского военного поселения на 1852 год

 

Нумерация соответствует обозначениям выставки «Чугуев в топографических планах и архитектурных чертежах Украинского военного поселения первой половины XIX века».

Красным цветом выделены утраченные объекты, синим – сохранившиеся до наших дней.

Файл в pdf формате прилагается.

Сторінки