Наші дослідження

Популяризація збірки «Археологія» з фондів КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» через музейні заняття з циклу «Найдавніше минуле краю»

Популяризація збірки «Археологія» з фондів КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна» через  музейні заняття з циклу «Найдавніше минуле краю» // Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 214. – 274 с. – С.251-260.

Адаптація музейних занять з циклу «Найдавніше минуле краю» до шкільної програми з історії

Юрченко А.В. 

Анотація

Стаття присвячена циклу музейних занять «Найдавніше минуле краю», що розроблено та проводиться в Краєзнавчому відділі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна». В статті ці заняття співвіднесено з діючою програмою Історія для середніх загальноосвітніх шкіл України.

Особливості використання відеоматеріалу в музейній роботі в напрямку «Археологія»

Юрченко А.В. Особливості використання відеоматеріалу в музейній роботі в напрямку «Археологія» // Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (24-25 вересня 2013 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2013. ББК 79.1 – С.73-75

 

Стан вивченості неукріплених поселень салтівської культури в регіоні верхньої течії Сіверського Дінця

Юрченко А.В. Стан вивченості неукріплених поселень салтівської культури в регіоні верхньої течії Сіверського Дінця //Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції. 26 квітня. 2013 р. – Харків, 2013. – С.26-27

Традиція поховань поза могильниками

Юрченко А.В. ТРАДИЦІЯ ПОХОВАНЬ ПОЗА МОГИЛЬНИКАМИ//Проблема традиції в українській культурі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року. – Харків, 2013. – С.248-250

 

До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу

УДК 904(4-12)"07/09"

Юрченко А.В. До питання про характер стосунків слов’ян з носіями салтово-маяцької культури в лісостепу //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник молодих вчених. – №16. – Харків, 2013. – С.67-75.

 

Інтерактивна виставка, як нова форма роботи «Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна»

Безматерних Н.В. Інтерактивна виставка як нова форма роботи музею// Дев’ятнадцяті сумцовські читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамка ХІХ Сумцовських читань). 18 квітня 2013. – Харків, «Майдан», 2013. – С.157-159.

Сторінки