Наші дослідження

Інтерактивна виставка, як нова форма роботи «Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна»

Безматерних Н.В. Інтерактивна виставка як нова форма роботи музею// Дев’ятнадцяті сумцовські читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства» (проводиться в рамка ХІХ Сумцовських читань). 18 квітня 2013. – Харків, «Майдан», 2013. – С.157-159.

Дослідження колекції ікон з фондів Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна: результати, відкриття, нові експозиції

Сабодаш О.М., завідуюча меморіальним  відділом Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна, Литвиненко В.С., науковий співробітник  

Дослідження колекції ікон з фондів Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна: результати, відкриття, нові експозиції

Музейні заняття з циклу «Історія рідного краю» як основа патріотичного виховання учнівської молоді

Юрченко А.В.

Робота присвячена елементам патріотичного виховання в ході лекцій та музейних занять з історії рідного краю, котрі поводяться співробітниками Краєзнавчого відділу музею. Проаналізовані всі етапи – від формування любові та поваги до свого міста, його історії до виховання загальнолюдських понять, таких як патріотизм, толерантність, повага до чужої культури. Виховання патріотизму і зацікавлення історією рідного краю – ті завдання, котрі виконуються систематично та цілеспрямовано.

Матеріали епохи бронзи в збірці КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна

Юрченко Анна

КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Науковий співробітник

Здобувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Матеріали епохи бронзи в збірці КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна

Археологія в музейній педагогіці

Вісімнадцяті Сумцовські  читання. Збірник матеріалів наукової конференції "Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства".-Харків "Майдан", 2012.-С.130-137.

Юрченко А.В. Археологія в музейній педагогіці 

Историко-архитектурные исследования застройки Чугуева как источник для атрибуции акварели И.Е. Репина «Вид на школу военных топографов в Чугуеве»

«Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. (випуск II). Збірка наукових статей пам`яткоохоронної  роботи». Х.: Курсор. 2011. С.146-152.

Бучастая С.И., Литвиненко В. С., Шевченко О.А.

Историко-архитектурные исследования застройки Чугуева

как источник для атрибуции акварели И.Е.Репина

«Вид на школу военных топографов в Чугуеве»

Колекція крем’яних виробів у збірці Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Історичний факультет

Студентське наукове товариство

КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ

(історичні науки)

Тези доповідей 64 міжнародної наукової конференції

Сторінки