Наші дослідження

Музейні заняття з циклу «Історія рідного краю» як основа патріотичного виховання учнівської молоді

Юрченко А.В.

Робота присвячена елементам патріотичного виховання в ході лекцій та музейних занять з історії рідного краю, котрі поводяться співробітниками Краєзнавчого відділу музею. Проаналізовані всі етапи – від формування любові та поваги до свого міста, його історії до виховання загальнолюдських понять, таких як патріотизм, толерантність, повага до чужої культури. Виховання патріотизму і зацікавлення історією рідного краю – ті завдання, котрі виконуються систематично та цілеспрямовано.

Матеріали епохи бронзи в збірці КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна

Юрченко Анна

КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Науковий співробітник

Здобувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Матеріали епохи бронзи в збірці КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна

Археологія в музейній педагогіці

Вісімнадцяті Сумцовські  читання. Збірник матеріалів наукової конференції "Музей як соціокультурний інститут в умовах інформаційного суспільства".-Харків "Майдан", 2012.-С.130-137.

Юрченко А.В. Археологія в музейній педагогіці 

Историко-архитектурные исследования застройки Чугуева как источник для атрибуции акварели И.Е. Репина «Вид на школу военных топографов в Чугуеве»

«Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. (випуск II). Збірка наукових статей пам`яткоохоронної  роботи». Х.: Курсор. 2011. С.146-152.

Бучастая С.И., Литвиненко В. С., Шевченко О.А.

Историко-архитектурные исследования застройки Чугуева

как источник для атрибуции акварели И.Е.Репина

«Вид на школу военных топографов в Чугуеве»

Колекція крем’яних виробів у збірці Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Історичний факультет

Студентське наукове товариство

КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ

(історичні науки)

Тези доповідей 64 міжнародної наукової конференції

Зброя ближнього бою салтівської культури в колекції Чугуївського художньо-меморіального музею ім. І.Ю. Рєпіна

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;

Історичний факультет;

Кафедра Археології та Музеєзнавства;

Білоцерківська міська рада;

Управління культури і туризму Київської Облдержадміністрації;

Білоцерківський краєзнавчий музей;

Прикраси та предмети одягу салтівської культури з колекції Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна

Інститут археології НАН України

Чернігівський Національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

Інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського

Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова

СЕРЕДНЬОВІЧНІ СТАРОЖИТНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Матеріали Х Міжнародної студентської наукової археологічної конференції

15-17 квітня 2011 р.

Графика И.Е.Репина в КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина» г. Чугуева: особенности её изображений, пути поступления и сохранность

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку»

23-27 травня 2011 року, м. Київ

Графика И.Е.Репина в КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина» г. Чугуева: особенности её изображений, пути поступления и сохранность

Сторінки