Наші дослідження

Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки і перспективи

Шевченко Ольга. Історія створення музею І.Ю.Рєпіна в Чугуєві //Сучасний контент. Музейна галузь. Історія, здобутки і перспективи. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 90-річчя заснування Національного музею  народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського (м.Коломия 6-8 жовтня 2016 р.).-Коломия: Вік, 2016.-с.111-115.

Мемориальные музеи сегодня: специфика фондовой, экспозиционной и выставочной работы

Світлана Бучаста  МЕМОРІАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ  І. Ю. РЄПІНА В ЧУГУЄВІ ЯК «МІСЦЕ  ПАМ’ЯТІ» МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ // Меморіальні  музеї  сьогодні:  специфіка  фондової,  експозиційної та  виставкової  роботи :  Матеріали  ІІ  Всеукраїнської  наукової  конференції.  Львів,  17-18  листопада  2016  р.  / упоряд. :  Д. Білавич, Р. Пасічник ; передмова Г. Тихобаєвої.  – Львів, 2016  : Растр 7.  – с. 68-74. 

Презентационный проект «От детства искусства к детству художника» и его апробация за пределами музея

Шевченко О.О., Юрченко А.В.  Презентаційнй проект «Від дитинства мистецтва до дитинства митця» та його апробація за межами музею // Могилянські читання 2015.  Збірник наукових праць .-К., 2016.-с.476-479.

Меморіальні музеї сьогодні: специфіка фондової, експозиційної та виставкової роботи

Світлана Бучаста  МЕМОРІАЛЬНИЙ  МУЗЕЙ  І. Ю. РЄПІНА В ЧУГУЄВІ ЯК «МІСЦЕ  ПАМ’ЯТІ» МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ // Меморіальні  музеї  сьогодні:  специфіка  фондової,  експозиційної та  виставкової  роботи :  Матеріали  ІІ  Всеукраїнської  наукової  конференції.  Львів,  17-18  листопада  2016  р.  / упоряд. :  Д. Білавич, Р. Пасічник ; передмова Г. Тихобаєвої.  – Львів, 2016  : Растр 7.  – с. 68-74. 

Законодательная база регулирования строительного процесса в российских военных поселениях первой половины XIX ст.

ВIСНИК X.134

УДК 94 (477. 54) «1817-1857»                                                                 

Бучаста С.І. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У РОСIЙСЬКИХ ВIЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.// Вісник Чернігівського національного педагогічного факультету. Вип.134. Серія Історичні науки № 11-Чернігів, 2015.-с.180-184.

 

Шевченко О.А. Музейное собрание дореволюционных изданий...

Шевченко О.О. Музейне зібрання дореволюційних друкованих видань та можливість його використання в експозиції меморіального будинку І.Ю.Рєпіна // Двадцять перші Сумцовські читання: збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції "Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій", присвяченої 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею, 17 квітня 2015 року / Харківський історичний музей .-Х.: Майдан, 2015.-с.275-281. 

Шевченко О.О. Рєпін і и Драгомиров – історія взаємовідносин

Шевченко О.А. Репин и Драгомиров – история взаимоотношений// Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 214. – 274 с. – С.228-237.

Склад інфраструктури Слобідсько – Українського (Українського) військового поселення кавалерії у 1817 – 1857 рр.

Склад інфраструктури Слобідсько–Українського (Українського) військового поселення кавалерії у 1817 – 1857 рр. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Історичні науки. Історія України. Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). № 7. Луганськ, 2014. С. 104–117.

УДК 94 (477.54) «1817‑1857»

Бучаста С.І.

Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини

Бучаста С. І. Джерела для дослідження пам’яток архітектури та містобудування військових поселень першої половини XIX сторіччя на території Харківщини та Луганщини / С.І. Бучаста // Охорона культурної спадщини в Україні: аспекти соціокультурної взаємодії: матеріали науково-практичної конференції в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва 5 – 6 червня 2014 року. – К.: НАКККіМ. – 2014. – С. 174 – 178

Сторінки