Наші дослідження

Шевченко О.О. Інкорпорація старообрядництва в офіційне православ’я

Шевченко О. О. Інкорпорація старообрядництва в офіційне православ’я  (на прикладі старообрядницької общини  м.Чугуєва) // Чернігівські старожитності. Збірник наукових праць . Випуск 5 (8). Чернігів: Десна Поліграф, 2018.- С.136-143.

Шевченко О.А. Инкорпорация старообрядчества в официальное православие

Шевченко О.А. Инкорпорация старообрядчества в официальное православие (на примере старообрядческой общины Чугуева) // Черниговские древности. Сборник научных трудов. Выпуск 5 (8). Чернигов: Десна Полиграф, 2018.- С.136-143.

 

Юрченко А.В. Мелкая глиняная пластика в коллекции КУ «Художественно-мемориальный музей И. Е. Репина»

Анна Юрченко, научный сотрудник КУ «Художественно-мемориальный музей И. Е. Репина»

МЕЛКАЯ глиняная пластика в коллекции КУ «Художественно-мемориальный музей И. Е. Репина» (с древнейших времен до середины XIX в.) В статье проанализирована мелкя глиняная пластика VI в. до н. е. - XIX вв. н. е. из коллекции КУ «Художественно-мемориальный музей И. Е. Репина». Выделено изделия культового назначения (скифского времени и II-IV вв. н.э.) и детские игрушки (средневековье). Также описано исторический контекст изготовления и использования подобных изделий.

Юрченко А.В. Дрібна глиняна пластика в колекції КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Анна Юрченко, науковий співробітник КЗ «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна» ДРІБНА ГЛИНЯНА ПЛАСТИКА В КОЛЕКЦІЇ КЗ «ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І. Ю. РЄПІНА» (З ДАВНІХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ ХІХ СТ.) В статті проаналізовано дрібну глиняну пластику VI ст. до н. е. – ХІХ ст. н. е. з колекції КЗ «Художньо-меморіальний музей І. Ю. Рєпіна». Виділено вироби культового призначення (скіфського часу та II-IV ст. н. е.) та дитячі іграшки (середньовіччя). Також описано історичний контекст виготовлення та використання подібних виробів.

Здание торговых лавок военного поселения XIX столетия в Чугуеве: история строительства и существования

Бучаста С.І. Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування. Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. Збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. Харків: Курсор, 2013. Випуск 3. С. 33–39.

В статье дана характеристика одного из редких типов зданий на территории Харьковской губернии. Впервые публикуются данные о строительстве и использовании здания в XIX–XX вв., выдвинуты предположения о возможном авторстве проекта здания.

Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування

Бучаста С.І. Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування. Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. Збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. Харків: Курсор, 2013. Випуск 3. С. 33–39.

 

Путевой дворец в Чугуеве – памятник Украинского военного поселения первой половины XIX в.

  1. Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсова Л.М. та ін.. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. С. 222–234.

Шляховий палац у Чугуєві - пам'ятка історії Українського військового поселення

Бучаста С.І. Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсова Л.М. та ін.. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. С. 222–234.

Юрченко А.В. Две войны в одном зале: интересный опыт и параллели, что пугают

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VІ науковопрактичної конференції 9–10 листопада 2017 р. / Упор. Я. Л. Діденко, Л. О. Абашіна, О. І. Трощинська. – Черкаси : видавець Кандич С. Г., 2017. – с.207-209. 

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VІ науковопрактичної конференції 9–10 листопада 2017 р. / Упор. Я. Л. Діденко, Л. О. Абашіна, О. І. Трощинська. – Черкаси : видавець Кандич С. Г., 2017. – с.207-209. 

Сторінки