Наші дослідження

Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування

Бучаста С.І. Будівля торгових лавок військового поселення XIX сторіччя в Чугуєві: історія будівництва та існування. Пам’яткознавчі погляди молодих вчених XXI ст. Збірка наукових статей з пам’яткоохоронної роботи. Харків: Курсор, 2013. Випуск 3. С. 33–39.

 

Путевой дворец в Чугуеве – памятник Украинского военного поселения первой половины XIX в.

  1. Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсова Л.М. та ін.. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. С. 222–234.

Шляховий палац у Чугуєві - пам'ятка історії Українського військового поселення

Бучаста С.І. Шляховий палац у Чугуєві – пам’ятка історії Українського військового поселення першої половини XIX сторіччя. Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсова Л.М. та ін.. Вип. 25. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. С. 222–234.

Юрченко А.В. Две войны в одном зале: интересный опыт и параллели, что пугают

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VІ науковопрактичної конференції 9–10 листопада 2017 р. / Упор. Я. Л. Діденко, Л. О. Абашіна, О. І. Трощинська. – Черкаси : видавець Кандич С. Г., 2017. – с.207-209. 

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають

Юрченко А.В. Дві війни в одному залі: цікавий досвід і паралелі, що лякають // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали VІ науковопрактичної конференції 9–10 листопада 2017 р. / Упор. Я. Л. Діденко, Л. О. Абашіна, О. І. Трощинська. – Черкаси : видавець Кандич С. Г., 2017. – с.207-209. 

Shevchenko O.A., Svistun G.E. Uspenskoe monastery in Chuguev city

Шевченко О.А., Свистун Г.Е. Успенское монастырище в г.Чугуеве. // The Kharkov Historical and Archeological  collection. Issue 21. –Kharkov., 2017.-p.36-47.

Шевченко О.А., Свистун Г.Е. Успенское монастырище в г. Чугуеве

Шевченко О.А., Свистун Г.Е. Успенское монастырище в г.Чугуеве. // Харьковский историко-археологический сборник. Вып.21. –Х., 2017.-с.36-47.

 

Произведен анализ фото- и картографического материала, который позволил определить место расположения Успенского монастыря XVII–XVIII вв. в г. Чугуеве, выявить основные размеры и некоторые иные характеристики его дворища, а также проследить динамику использования этой территории до настоящего времени.

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м. Чугуєві

Шевченко О.О., Свистун Г.Є. Успенське монастирище в м.Чугуєві. // Харківський історико-археологічний збірник. Вип.21. –Х., 2017.-с.36-47.

 

Зроблено аналіз фото- і картографічного матеріалу, який дозволив визначити місце розташування Успенського монастиря XVII–XVIII ст. в м. Чугуєві, виявити основні розміри і деякі інші характеристики його дворища, а також простежити динаміку використання цієї території до теперішнього часу.

Ключові слова: Успенське монастирище, Чугуїв, монастир, храм, церква.

Шевченко О.А. Участницкие практики в музеях (на примере КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина»

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.329-343.

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»

Шевченко О.О. Учасницькі практики в музеях (на прикладі КЗ «Художньо-меморіальний музей І.Ю. Рєпіна»  // Всеукраїнський Музейний Форум. Матеріали науково-практичної конференції  / В загальній редакції Л.О.Гріффена. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С.329-343.

Сторінки