Наші дослідження

БУДИНОК – МУЗЕЙ І. Ю. РЄПІНА В ЧУГУЄВІ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.

Бучаста Світлана Іванівна. Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст. [Електронний ресурс] // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014. - Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2014/article.html?n=89

Система обеспечения строительства рабочей силой в Слободско-Украинском (Украинском) военном поселении кавалерии в первой половине XIX века

УДК 94(477.54)

Бучастая С.И. Система обеспечения рабочей силой строительства инфраструктуры Слободско-Украинского (Украинского) военного поселения кавалерии в первой половине XIX века. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова»: сборник научных трудов. Т. 17. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2014. С. 90–94.

 

Дослідження селищ салтівської культури басейну верхньої течії Сіверського Дінця (30-70 рр. ХХ ст.)

Юрченко А.В.

Вперше селища салтівської культури, котрі не є посадами городищ, були виявлені в 20-х рр. ХХ ст. біля села Залиман директором Ізюмського окружного музею М.В. Сібільовим [6, с. 18] і хутора Підгорівка співробітником Воронезького обласного музею Д.Д. Леоновим [4, с. 190].

Сторінки