Наші дослідження

Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації

Шевченко Ольга Олексіївна. Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014.-с.216-221.

Система обеспечения строительства рабочей силой в Слободско-Украинском (Украинском) военном поселении кавалерии в первой половине XIX века

УДК 94(477.54)

Бучастая С.И. Система обеспечения рабочей силой строительства инфраструктуры Слободско-Украинского (Украинского) военного поселения кавалерии в первой половине XIX века. Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова»: сборник научных трудов. Т. 17. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2014. С. 90–94.

 

Сторінки