Наші дослідження

МУЗЕЙНЕ СВЯТО: ВІДТВОРЕННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ЧИ СТВОРЕННЯ НОВИХ

Юрченко А. МУЗЕЙНЕ СВЯТО: ВІДТВОРЕННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ ЧИ СТВОРЕННЯ НОВИХ// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Искать и удивляться значит то же», присвяченої 100-річчю від дня народження Тронька Петра Тимофійовича. (с.Сковородинівка, 16 травня 2015 року).-с.123-125.

Острозький краєзнавчий збірник

Безматерних Н.В.Інтерактивне музейне свято, як нова форма музейної роботи. (На прикладі участі Художньо-меморіального музея І.Ю. Рєпіна (м Чугуїв) в акції «Ніч музеїв». с.178-180.

Юрченко А.В. Музейники, краєзнавці, місцева преса – соратники чи антагоністи? с. 183-185.

Конотопськие чтения-2015

Безматерних Н.В. Гончарні вироби майстрів народної творчості ІІ половини ХХ сторіччя в  колекції «Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна». (загальний огляд). с.18-23.

Шевченко О.О. Рєпінський велоквест як поєднання музейного заходу і велотуризму. с.287-293.

Юрченко А.В. З досвіду співпраці Художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна та закладів освіти (шкільних та позашкільних). с.318-324.

ЦИКЛ МУЗЕЙНИХ ЗАНЯТЬ «І ОЖИВАЮТЬ РЕЧІ» ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ КОЛЕКЦІЇ ТА МУЗЕЙНОЇ КУЛЬТУРИ

ББК 79.1 УДК 069.01 В 67

Шевченко Ольга. Цикл музейних занять «І оживають речі» як один зі способів популяризації колекції та музейної культури//Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 7. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – 552 с.- с.312-315 

Шевченко О.А. Репин и Драгомиров – история взаимоотношений

Шевченко О.А. Репин и Драгомиров – история взаимоотношений// Конотопські читання. Випуск V. Збірник публікацій за результатами Конотопських читань 2014 року. – Донецьк: Видавництво «Ноулідж» (Донецьке відділення), 214. – 274 с. – С.228-237.

Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст.

Бучаста Світлана Іванівна. Будинок-музей І. Ю. Рєпіна в Чугуєві в контексті історії військових поселень першої половини XIX ст. [Електронний ресурс] // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014. - Режим доступу: http://museum.kh.ua/academic/sumtsov-conference/2014/article.html?n=897

Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації

Шевченко Ольга Олексіївна. Використання сайту та соціальних мереж в роботі художньо-меморіального музею І. Ю. Рєпіна як новий засіб комунікації // 20 Сумцовські читання: Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій. - Харків, 2014.-с.216-221.

Сторінки