Наші дослідження

Колекція крем’яних виробів у збірці Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Історичний факультет

Студентське наукове товариство

КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ

(історичні науки)

Тези доповідей 64 міжнародної наукової конференції

Зброя ближнього бою салтівської культури в колекції Чугуївського художньо-меморіального музею ім. І.Ю. Рєпіна

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка;

Історичний факультет;

Кафедра Археології та Музеєзнавства;

Білоцерківська міська рада;

Управління культури і туризму Київської Облдержадміністрації;

Білоцерківський краєзнавчий музей;

Прикраси та предмети одягу салтівської культури з колекції Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна

Інститут археології НАН України

Чернігівський Національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка

Інститут історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського

Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова

СЕРЕДНЬОВІЧНІ СТАРОЖИТНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Матеріали Х Міжнародної студентської наукової археологічної конференції

15-17 квітня 2011 р.

Графика И.Е.Репина в КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина» г. Чугуева: особенности её изображений, пути поступления и сохранность

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам'яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку»

23-27 травня 2011 року, м. Київ

Графика И.Е.Репина в КУ «Художественно-мемориальный музей И.Е.Репина» г. Чугуева: особенности её изображений, пути поступления и сохранность

Становление органов местного самоуправления в Чугуеве в 70-е годы XIX века и их роль в организации жизни населения

Бучастая  С.И.

Процесс формирования органов местного самоуправления начался в Чугуеве в 70-е годы XIX века  после отмены военных поселений и проведения городской  реформы. Новое  Городовое  Положение1870 года было введено здесь предписанием  Начальника Харьковской   губернии  князя  Кропоткина 8 марта 1872 .[1]

Сторінки